Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Kategóriák / Termékek

ÁSZF (vásárlási feltételek)

Általános szerződési és felhasználási feltételek

 

 

1.    A webáruház üzemeltetője

 

https://www.rockgarden.hu/ internetcímen elérhető webáruházat a

 

KLFD Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: KLFD Kft. Cégjegyzékszám: 01 09 900484

Adószám: 14360819-2-13

Székhely: 2143 Kistarcsa, Malom u. 9/C

Postacím: 2143 Kistarcsa, Malom u. 9/C

Üzleti tevékenység helye: 2225, Üllő, Pesti út 205 Telefon: +36 70 532 7777, +36 70 541 5555

E-mail: info@rockgarden.hu Webhely:https://www.rockgarden.hu/

 

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

 

Szolgáltató bankszámla adatai:

OTP Bank

IBAN: HU63 1174 2324 2991 2821 0000 0000

SWIFT kód: OTPVHUHB

 

Kamarai regisztrációs szám:

PE14360819 - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

 

2.    Ügyfélszolgálat

 

Felhasználók      az      alábbi      elérhetőségeken       fordulhatnak       Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

 

2.1.        Személyesen

 

2225, Üllő, Pesti út 205. szám alatt található bemutatóteremben nyitvatartási idő alatt:

 

hétfőtől péntekig:    08.00 órától 15.00 óráig,

 

2.2.        Telefonon

 

Telefonszámok: +36 70 532 7777 – a hívás nem emelt díjas!

+36 70 541 5555 – a hívás nem emelt díjas!

 

Elérhető hétfőtől péntekig 08.00 órától 15.00 óráig.

 

2.3.        E-mail-ben

 

E-mail cím: info@rockgarden.hu

 

2.4.        Üzenet

 

A webhelyen a „Kapcsolat” menüpont alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

 

 

 

 

3.    A magyar jog kikötése

 

3.1.        A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. Aszolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel

 

-      AZ EURÓPAI PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  (EU)  2018/302

RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és amegkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

-   Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

-  a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

-  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

-  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,

-  a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairólszóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletre,

-    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,

-   a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre,

-  a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényre és

-   a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre.

 

3.2.        Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

 

3.3.        A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt amagyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

 

 

4.    Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

 

4.1.        Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak.

 

4.2.        A szerződés felei:

 

4.2.1.   A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.

 

4.2.2.   Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

 

4.3.        A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

 

 

5.    A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

 

5.1.        A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendeléstmegelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.

 

5.2.        A Szolgáltató a webáruház felületén kizárólag termékeket forgalmaz, szolgáltatás megrendelésére nincs lehetőség. Szerviz szolgáltatás megrendelésére kizárólag a Szolgáltatóval történő különkommunikáció útján van lehetőség, melynek feltételeiről a felek külön egyeztetnek. Szerviz szolgáltatás megrendelésének elősegítésére szolgál a weboldal „Szerviz” menüpontja alatt elérhető hiba bejelentésére szolgáló felület.

 

5.3.        A szerződéskötés nyelve magyar.

 

5.4.        A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, a Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

 

5.5.        Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

5.6.        A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

 

5.7.        Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

 

5.8.        Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

 

5.9.        A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal.

 

6.      Regisztráció

 

6.1.        A regisztráció ingyenes.

 

6.2.        A regisztrációt a Felhasználó a „Belépés”, majd a „Hozz létre saját fiókot” feliratú gombra, majd amegjelenő űrlap kitöltését követően, a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a

„Regisztráció” feliratú gombra kattintással hajthatja végre.

 

6.3.        Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult a regisztrációval létrehozott profilt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt.

 

6.4.        Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül,amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

 

6.5.        A regisztráció fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő törlés esetén, amennyiben Szolgáltató mégnem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy atörlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben a fenti okokból nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből.

 

6.6.        Felhasználó a felhasználói fiókjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldötte-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

 

6.7.        A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyesadatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

 

 

6.8.        A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

 

 

7.      A vételár meghatározása

 

7.1.        A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat a Felhasználó.

 

7.2.        A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

 

7.3.        A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

 

7.4.        Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

 

7.5.        Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.

 

7.6.        A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő – vagy előre fizetés eseténfizetett – bruttó fogyasztói ár és esetleges egyéb költségek is teljes összegükben szerepelnek.

 

7.7.        A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt, és Szolgálató által a megrendelés elfogadásáról szóló e-maillel visszaigazolt termékek árát nem befolyásolja.

 

7.8.        Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. „0” vagy „1” Ft-os ár, vagy az adott termék mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvalóárkategóriájától nagyságrendben eltérő, pl. 10.000 Ft. helyett 1000 vagy 100 Ft-os nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árú termékre vonatkozóan nem jön létre szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a terméket. Felhasználó elektronikus úton leadott

 

megrendelése a vásárlásra történő ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni aSzolgáltató. Az első, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a második, nem automatikusan kiküldött visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerződés. A hibás árfeltüntetés esetén a második visszaigazolás kiküldése, ezzel a megrendelés elfogadása előtt kerül sor a helyes ár egyeztetésére.

 

 

 

8.      A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

 

8.1.        A termék kiválasztása

 

8.1.1.       Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a termékek lényeges tulajdonságait.

 

8.1.2.       A megrendelni kívánt termék adatlapján található bevásárlókocsit ábrázoló gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó.

 

8.1.3.       Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több terméket helyezhet a kosárba.

 

8.1.4.       Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt).

 

8.2.        A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

 

8.2.1.       Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak szerint.

 

8.2.2.       A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció.

8.2.3.       Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a weboldal fejlécén található bevásárlókocsit ábrázoló ikonra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát. Az ikon mellett látható továbbá a megrendelni kívánt termékek darabszáma.

 

8.2.4.       A kosár tartalmát mutató oldalon Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott termékek darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve a „Törlés” feliratú gombra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket.

 

8.2.5.       Ezt követően a „Tovább a pénztárba” feliratú gombra kattintást követően a kapcsolattartói adatok megadása szükséges.

 

8.2.6.       A „Tovább a szállítási módokhoz” feliratú gombra kattintva a szállítási mód kiválasztása szükséges. A szállítási mód mellett megjelenik a szállítási költség is.

 

8.2.7.       A „Tovább a fizetési módokhoz” feliratú gombra kattintva a fizetési mód kiválasztása, valamit számlázási adatok megadása szükséges.

 

8.2.8.       Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kedvezményre jogosító kuponnal, a

„Kupon megadása” feliratú mezőbe a megfelelő kód beírásával, végül a

„Beváltás” feliratú gombra kattintással lehetősége van a kedvezményének igénybevételére.

 

8.2.9.       A „Tovább az összegzéshez” feliratú gombra kattintással a megrendelés összesített adatai láthatók, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagyesetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség.

FIGYELEM! Adószámmal rendelkező adóalanyként (pl. gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, őstermelő stb.) történő vásárlás esetén a cégnév/név, adószám és számlázási cím megadása kötelező. Az adatok helyességéért, a valós adatok megadásáért pedig a vásárlóadóalany nevében eljáró személy tartozik felelősséggel.

 

8.2.10.   Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

 

8.2.10.1.   A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

 

8.2.10.2.   A regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően elérhető sematikus emberalakot ábrázoló ikonra, majd a "Fiókadatok módosítása" feliratú gombra kattintással elérhető személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

 

8.2.10.3.   A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon visszalépéssel és az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtakszerint. Visszalépésre a böngésző visszalépés gombjára kattintással van lehetőség.

 

8.2.11.   Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „MEGRENDELEM” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

 

8.2.12.   A Felhasználó a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

 

8.2.13.   Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanulvisszaigazolja Felhasználónak, az általa online megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő vagy online fizetés esetén fizetett teljesösszeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írtvisszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.

 

8.2.14.   A megrendelések feldolgozása minden munkanapon hétfőtől péntekig közép európai idő szerint08.00 órától 15.00 óráig történik. Ha a megrendelés ebben az időintervallumban érkezik be, a beérkezés időpontjától számított 24 órán belül kerül feldolgozásra. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre utalás esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájáraérkezésének időpontját, más online fizetés esetén a tranzakció igazolás Szolgáltatóhozérkezésének időpontját követő első

 

feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

 

8.2.15.   A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlásáravonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

 

8.2.16.   Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

 

8.3.        A felhasználói fiók Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

 

8.4.        Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését a teljesítés előtt kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

 

8.5.        Egyes termékek rendelése esetén kiszállítással történő kézbesítés kizárólag a termék adatlapján, erre vonatkozóan feltüntetett minimum mennyiség megrendelésétől választható, tekintettel arra, hogy a fenti termékek biztonságos szállítása raklappal együtt lehetséges. Az ebbe a kategóriába tartozó termékek adatlapjain feltüntetett, kiszállítás kézbesítési mód választásához szükséges minimum megrendelendő mennyiségtől a raklapot díjmentesen biztosítja a Szolgáltató, a minimum mennyiség alatt a termék átvétele kizárólag Szolgáltatónál történhet.

 

9.      A megrendelés utólagos korrigálása

 

9.1.        Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogyezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

 

9.2.        A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a márkorábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

 

9.3.        Szolgáltató utólagos korrigálás esetén eljárhat úgy is, hogy törli a Felhasználó hibásan leadott megrendelését, és új megrendelés leadását kéri. Erről külön egyeztet az érintett Felhasználóval.

 

 

10.  Fizetési feltételek

 

10.1.    Lehetséges fizetési módok:

 

10.1.1.   Banki átutalással történő előre fizetés:

 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó kiválaszthatja ezt a fizetési módot. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail tartalmazza.

 

Ez a fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül vehető igénybe.

 

 

10.1.2.   Utánvétel kiszállítás esetén:

 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, utánvétellel történő fizetés.

 

Utánvétellel történő fizetésre a GLS Futárszolgálat, illetve a Szolgáltató általi kiszállítás esetén van lehetőség. A Palletways Group Ltd. által végzett kiszállítás esetén nincs mód utánvételre. (A Palletways Group Ltd. szállítja ki a terméket, amennyiben a megrendelés értéke eléri a 100.000. Ft-ot vagy a csomag súlya meghaladja a 40 kg-ot. A Szolgáltató szállítja ki a terméket, amennyiben a Felhasználó a megrendelt terméket beépítését is kéri.)

 

Felhasználó a kézbesítéskor a GLS futárszolgálat munkatársánál kizárólag készpénzzel, Szolgáltató munkatársánál készpénzzel fizethet.

 

A GLS futárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről a futárszolgálat szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a GLS futár szolgáltató felületén (lentebb részletezve).

 

10.2.    Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes összeget visszatéríti.

 

 

11.  Teljesítési határidő és szállítási feltételek

 

11.1.    Teljesítési és szállítási határidő

 

11.1.1.   A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre.

 

11.1.2.   Raktáron lévő termék megrendelése esetén a megrendelés beérkezésének napját követő 1 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki 2 munkanapon belül kézbesíti azt. A termékbeépítésének megrendelése esetén a Szolgáltató 2-45 napon belül kézbesíti a terméket.

 

11.1.3.   Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, a Szolgáltató értesíti a Felhasználóta termék várható kézbesítési idejéről. Szolgáltató általi kiszállítás esetén ez esetben is általában 45 napon belül sor kerül a kiszállításra. A termék várható beszerzésének határidejéről a termékek adatlapján található „Elérhetőség” felirat mellett tájékozódhat a Felhasználó.

 

11.1.4.   Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, vagy a raktáron nem lévő terméket nem tudja beszerezni, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót, és külön tájékoztatja a teljesítés várható körülményeiről vagy annak meghiúsulásáról. Utóbbi esetben a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által a megrendeléssel kapcsolatban addig befizetett összeget.

 

11.2.    Fuvarozók:

 

11.2.1.        GLS    General   Logistics    Systems    Hungary    Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Postacím: 2351Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29 886 670

Fax: +36 29 886 610

E-mail: info@gls-hungary.com

Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home gazdasági társaság (atovábbiakban: Fuvarozó).

Fuvarozó a feladástól számított 2 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméketFelhasználó részére. A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki, amennyiben a megrendelt termék vételára kevesebb, mint 100.000. Ft és súlya nem haladja meg a 40 kg-ot. A szállítással kapcsolatos további információkat a webhely „Szállítási és fizetési tudnivalók” menüpontja, valamint a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. honlapján elérhető „Általános üzletifeltételek” dokumentum tartalmazza (https://gls- group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek).

 

11.2.2.   Palletways Group Limited

Rövidített név: Palletways Group Ltd. Cégjegyzékszám: 05175499

Székhely: Fradley Distribution Park, Wood End Lane Fradley Park, Lichfield, WS13 8NE, Staffordshire, United Kingdom

Postacím: 2051 Biatorbágy, Huber u. 5.

Telephely: 2051 Biatorbágy, Huber u. 5.

Telefon: +36 70 478 2565

E-mail: info.hu@palletways.com Webhely:https://hu.palletways.com/hu/

 

gazdasági társaság (a továbbiakban: Fuvarozó).

 

Fuvarozó a feladástól számított 2 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméketFelhasználó részére. A terméket a Palletways Group Ltd. szállítja ki, amennyiben amegrendelés értéke eléri a 100.000. Ft-ot vagy súlya

 

meghaladja a 40 kg-ot. A szállítással kapcsolatos további információkat a webhely „Szállítási és fizetési tudnivalók” menüpontja, valamint a Palletways               Group              Ltd.    webhely       tartalmazza. (https://hu.palletways.com/hu/).

 

11.2.3.        Szolgáltató általi kiszállítás

 

Szolgáltató a megrendeléstől számított 2-45 napon belül kézbesíti a raktáron lévő terméketFelhasználó részére. A KLFD Kft. abban az esetben végzi a kézbesítést, amennyiben Felhasználó a megrendelt termék beépítését is kéri a Szolgáltatótól. A szállítással kapcsolatos további információkat a webhely „Szállítási és fizetési tudnivalók” menüpontja tartalmazza.

 

11.3.    A szállítás díja

 

11.3.1.   A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó.

 

11.3.2.   Külföldre szállítás esetén a szállítási díjról a Felhasználó a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál kérhet tájékoztatást.

 

11.4.    A termék átvétele

 

11.4.1.   Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszörikísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés, a Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nemszámít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.

 

11.4.2.   A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskorbármilyen sérülést,

 

eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 12. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

 

11.4.3.   Szolgáltató biztosítja az általa üzemeltetett bemutatóteremben történő átvétel lehetőségét a 2225, Üllő, Pesti út 205. szám alatti címen hétfőtől péntekig

08.00 óra és 15.00 óra közötti előre egyeztetett időpontban. Ez esetben Felhasználó a helyszínen készpénzzel, illetve bankkártyával fizethet. 

 

 

12.  Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási jog

 

12.1.    Hibás teljesítés

 

12.1.1.   Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

12.1.2.   Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

12.1.3.   Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy éven belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

 

12.1.4.   Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Szolgáltató hibásan teljesít, ha az áruhibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy az üzembe helyezés azadásvételi szerződés részét képezi, és azt a

 

Szolgáltató végezte el, vagy a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték el, vagy az üzembe helyezést a Felhasználónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

 

12.1.5.   Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén ha az adásvételi szerződés szerint az árut a Szolgáltató helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a Szolgáltató felelősségvállalása melletttörténik, a teljesítést akkor kell a Szolgáltató által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

 

 

12.2.    Kellékszavatosság

 

12.2.1.   Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, fogyasztónak minősülő Felhasználó a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

 

12.2.2.   Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalantöbbletköltséggel járna. Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén az aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie valamennyikörülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint aszerződésszegés súlyát. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Szolgáltató nem vállalta, vagy ekötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésérefigyelemmel megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy:

-       a fogyasztónak minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállításátvagy a szerződéstől elállhat, de a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki;

-       a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.

 

12.2.3.   Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó akkor is jogosult - aszerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

-  a Szolgáltató nem végezte el vagy megtagadta a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt,de nem vagy nem teljes mértékben viselte a kicserélt áru visszavételével kapcsolatos költségeket;

-    ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

-    a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

-     a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

 

12.2.4.   Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Felhasználónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Felhasználó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

 

12.2.5.   Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

 

12.2.6.   Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Felhasználó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Felhasználótól nem várható el észszerűen,hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

 

12.2.7.   Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén ha a Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

 

12.2.8.   Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartanimindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

 

12.2.9.   Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

12.2.10.   Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.Használt termék esetén ez a határidő egy év.

 

12.2.11.   Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított egy éven belül akellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, haFelhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. Ateljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy aFelhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

12.2.12.   A Szolgáltatónak az áru kijavítását vagy kicserélését – az áru tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megállapított – észszerű határidőn belül kell elvégezni.Az észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Felhasználó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

 

12.2.13.   A Felhasználónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

12.2.14.   Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás

 

vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

 

12.2.15.   Ha a Felhasználó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy a Felhasználónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut, és a Szolgáltatónakhaladéktalanul vissza kell térítenie a Felhasználó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

 

 

12.3.    Termékszavatosság

 

12.3.1.   Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

12.3.2.   Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

12.3.3.   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

12.3.4.   Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

12.3.5.   Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

12.3.6.   A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

-  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

12.3.7.   Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

12.4.    Kötelező jótállás

 

12.4.1.   A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekrevonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó felé történő hibás teljesítés eseténa Szolgáltató bizonyos termékek értékesítése kapcsán jótállásra köteles.

 

12.4.2.   A jótállás időtartama:

 

-  10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,

-  100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,

-  250 000 forint eladási ár felett 3 év.

 

A jótállási határidő a termék Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Ha a Felhasználó a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

 

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Felhasználó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó újtartós fogyasztási cikk és a törvény által előírt kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Felhasználó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetősége van – a fentebb "Kellékszavatosság" alcím alatt írt sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

 

12.4.3.   Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.

 

12.4.4.   A Felhasználó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármelytelephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

A jótállási igény jótállási jegy bemutatásával érvényesíthető, nem feltétel a felbontott csomagolás visszaszolgáltatása.

 

Amennyiben Szolgáltató elmulasztja a jótállási jegyet átadni Felhasználónak, Felhasználó a vásárlásról szóló bizonylat (számla vagy nyugta) bemutatásával gyakorolhatja jogait.

 

12.4.5.   Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

12.4.6.   Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem garantálja, hogy az árubármely, a Felhasználó által elérni kívánt speciális

 

célra alkalmas. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibátfelülvizsgálni szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót terheli. Nem terjed ki Szolgáltató jótállásikötelezettsége azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek szétszerelték, burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek:

-  helytelen beszerelésből,

-  a nem rendeltetésszerű használatból,

-  a helytelen üzembe helyezésből,

-  az előírt karbantartás elmulasztásából,

-  rongálásból keletkeztek.

 

12.4.7.   Amennyiben a webhelyen megrendelt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, abban az esetben Szolgáltató a termék mellé jótállási jegyet mellékel vagy elektronikus aláírással ellátott elektronikus jótállási jegyet küld a Felhasználónak, illetve letöltés útján biztosítja annak hozzáférhetőségét. A Szolgáltató a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követőnapon köteles. A Felhasználó részére letöltés útján történő hozzáférhetőség biztosítása esetén a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az a jótállási idő végéig, változatlan formában elérhető és letölthető maradjon. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza. Az ezeken kívül eső termékek esetében nem áll fenn a jogszabály szerinti kötelező jótállási kötelezettség.

 

12.4.8.   Amennyiben az első alkalommal történő javítás során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy termék nem javítható, a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Amennyiben erre nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.

 

12.4.9.   Amennyiben a jótállási időn belül három alkalommal történő kijavítást követően ismétmeghibásodik a termék és a Felhasználó nem igényli a vételár arányos leszállítását a Szolgáltató 8napon belül köteles a terméket kicserélni vagy – ha a kicserélésre nincs lehetőség – a vételárat a Felhasználónak megtéríteni.

 

12.4.10.   Ha a jótállási igény bejelentését követő 30. napig nem kerül sor a kijavításra, akkor ettől az időponttól számított 8 napon belül Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, vagy – ha a kicserélésre nincs lehetőség – a vételárat a Felhasználónak megtéríteni.

 

12.4.11.   Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végezte, az üzembe helyezés napjától számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, akkor a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

12.4.12.   Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

12.5.    Elállási jog

 

12.5.1.   Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

 

12.5.2.   Az elállási határidő

 

a)  termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított

14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

 

b)  több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

 

c)     több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

 

d)     valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

12.5.3.   Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja az alább elérhető nyilatkozatmintát is:

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: KLFD Kft. 

Postacím: 2225, Üllő, Pesti út 205. E-mail: info@rockgarden.hu

 

 

Alulírott …………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

 

A termék átvételének időpontja:

 

A fogyasztó neve:

 

A fogyasztó címe:

 

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt:

 

--

 

12.5.4.   Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

 

12.5.5.   A higiéniai csomagolással ellátott termékek esetén a termék higiéniai csomagolásának eltávolítását követően a Felhasználó nem gyakorolhatja indokolás nélküli elállási jogát. A higiéniai csomagoláson kívüli, további csomagolás felbontása nem akadályozza az elállási jog gyakorlását. A higiéniai csomagolással ellátott termékeken kívül eső termékek esetében az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

 

12.5.6.   A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.

 

12.5.7.   Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

 

12.5.8.   Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:

-   olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

-   olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

 

12.6.    Az elállás joghatásai

 

12.6.1.   Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül

 

Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve atermék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, haFelhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

12.6.2.   Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. Ahatáridő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termékvisszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

 

12.6.3.   Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ez a rendelkezés csak a higiéniaicsomagolással ellátott termékeken kívül eső termékek esetében értelmezhető.

 

 

12.7.    30 napos visszafizetési garancia

 

12.7.1.        Amennyiben a Felhasználó nem elégedett a megrendelt termékkel, a termék átvételétől számított 30 napon belül lehetősége van a termék Szolgáltató részére történő indokolás nélküli visszaküldésére, mely esetben a Szolgáltató a visszaküldött termék vételárát visszatéríti a Felhasználó részére. Ez esetben a termék Felhasználóhoz történő fuvarozási költsége, valamint a termék Szolgáltató részére történő visszajuttatásának költsége és megszervezése a Felhasználót terheli.

 

12.7.2.        A Felhasználó ezen jogosultságát kizárólag a sértetlenül és hiánytalanul visszaküldött termék esetén gyakorolhatja.

 

12.7.3.        A Felhasználónak a 30 napos visszafizetési garancia érvényesítésétől függetlenül lehetőségevan a 12.5. pontban írtak szerint az indokolás nélküli elállási jog gyakorlására. A termék 30 napos visszafizetési garanciára hivatkozva történő visszaküldése nem jelenti automatikusan azelállási jog gyakorlását.

 

12.7.4.        Az indokolás nélküli elállási jog alóli törvényi kivételek a 30 napos visszafizetési garanciára is vonatkoznak (ÁSZF 12.5.8. pontja szerint).

 

 

13. Fórumszabályzat és moderálási alapelvek

 

13.1.    A webhelyen található terméket a Felhasználó szöveges hozzászólás, valamint pontozás formájában értékelheti. Továbbá a megrendelést leadó Felhasználó részére e-mail útján termékekértékelésére szolgáló felületre irányító link kerül kiküldésre, melynek kitöltésével szintén pontszámos, valamint szöveges formában értékelheti a Felhasználó a megvásárolt terméket. A hozzászólásnak, pontozásnak nem feltétele a webhelyen történő regisztráció.

 

Hozzászólást bárki beküldhet, Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett hozzászólások és bejegyzések általa nem felismerhető módon másokat sértő tartalmáért. Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

 

Szolgáltató a hozzászólásokat megjelenítés előtt moderálja.

 

13.2.    Általános rendelkezések, adatvédelem

 

Felhasználó hozzászólásai közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon,hogy általuk az adott hozzászóló neve beazonosítható, az általa hozzászólásában közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

 

Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcénvagy vallási, politikai nézetekkel

 

kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnaktovábbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmaslehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

 

Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival és az általa hozzászólásban feltöltött nem szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezéséreirányuló tevékenységet folytatni,    vagy   ilyen                        tevékenységet                 elősegíteni.

 

Felhasználó hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül egyéb tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa megosztott egyéb tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén az nem lehet más személy képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a tartalom nem lehet bármi módon törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén, vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet, vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

 

Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak tekintetében jelen feltételekelfogadásával hozzájárul azok oly módon történő közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó számára – tehát nyilvánosan – hozzáférhetőek, láthatók lesznek, és az észlelők által az adott fényképet feltöltő felhasználó neve is beazonosítható, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

 

13.3.    Közzététel

 

A webhelyen közzétett hozzászólások a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg.

 

A hozzászólás elküldésével a Felhasználó lemond arról, hogy a későbbiekben hozzászólásában foglalt tartalmak felhasználására alapozva anyagi vagy más jellegű követelést támasszon.

 

A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját érdekét vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.

 

A Szolgáltató nem győződik meg arról, hogy azt valóban olyan személy adta, aki megvásárolta a terméket.

 

A Szolgáltató a beérkező értékelések közül mindegyiket közzéteszi.

 

Az egyes termékeknél megjelenített értékelések átlagpontszámát a termékre leadott értékelések pontszámainak összegét az értékelések darabszámával elosztva állapítja meg a Szolgáltató.

 

Felhasználó kérheti Adatkezelőtől a hozzászólásának törlését.

 

A Szolgáltató szponzorált értékeléseket nem jelenít meg a weboldalon.

 

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy hozzászólásai elküldése előtt alaposan éskörültekintően mérlegelje azt, hogy mit és hogyan fogalmaz meg, elkerülve a saját vagy mások(ideértve a jogi személyeket, szervezeteket is) érdekeinek sérelmét.

 

Bárki valós személy személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az érintett hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra.

 

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek szintén tiltottak.

 

Valós személyt sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen személyhez köthető hozzászólás, amely sértő című vagy tartalmú, nem tehető közzé. Ha egy Felhasználó vagy érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

 

13.4.    Moderáció

 

Szolgáltató a hozzászólásokat előzetesen megvizsgálja és jóváhagyja a közzététel előtt.

 

Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan bejegyzést észlel, amely megítélése szerint jelenfeltételek és alapelvek valamelyik pontjába ütközik, a Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, esetleg bűncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti, vagy egyéb módon

 

akadályozza   a   kulturált   információcserét,    jelezze   azt   Szolgáltatónak elektronikus levélben.

 

A weboldalon megjelenő jogsértő hozzászólásokat a Szolgáltató törölheti, vagy     kérésre         törli.   Ilyen            hozzászólások       lehetnek, amelyek:

-          a     Szolgáltató     vagy     mások     jogait     vagy     érdekeit     sértik,

-  tartalmuk jogszabályba, vagy jelen feltételekbe ütközik.

 

Szolgáltató az egyes hozzászólásokat utólag nem szerkeszti, illetve részlegesen sem törli; vagy változatlan formában meghagyja azokat, vagy teljes egészében törli.

 

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

 

A Felhasználó külön értesítése nélkül törölhetők:

-      Jogsértő bejegyzések. Jogsértő minden olyan bejegyzés, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést, annak elkövetésébe való beleegyezést vagy az elkövetésben való megegyezést tartalmaz, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti.

-    Obszcén illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú hozzászólások vagy egyéb bejegyzések, ide nem értve a köznyugalmat, közerkölcsöt nem sértő módon megfogalmazott szakmai kritikát. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni. Az itt írt moderálási szabályokba ütköző kifejezések kicsillagozva jelenhetnek meg a hozzászólásokban.

-   Egyes Felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan obszcén, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést  –  tartalmazó  hozzászólások  és  egyéb  bejegyzések.

-  A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó bejegyzések. Ezekkel a témákkal kapcsolatosan, kérjük, írjon e-mail-t az info@technical.hu címre.

-  Politizálást célzó bejegyzések. Nem számít politizálásnak a szakmai kritika. Az ezzelkapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntésétFelhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni.

-    A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó bejegyzések.

-  Mindazok a bejegyzések, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a fórumon közzétett felhívás ellenére a fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban – többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben Felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódóbejegyzése törlésre

 

kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (pl. informatikai hiba okozza), egy bejegyzésmeghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre.

-  Témaromboló bejegyzések. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált,folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.

-      A technikai eszközökkel elkövetett rombolást: olyan hivatkozások beillesztését, amelyek a Felhasználó internetelérést biztosító eszközében kárt okozó fájlokra mutatnak; elrontott html-kódokat; Javát; a szándékos elárasztást; automatikusan induló fájlletöltéseket és minden olyan beavatkozást, amely akadályozza a webhely rendeltetésszerű használatát vagy veszélyezteti          a          felhasználók          informatikai          eszközeit.

-   Az olyan hozzászólásokat és bejegyzéseket, amelyek bizonyíthatóan nem saját szellemi termékeik: mások hozzászólásának ismételgetése, más oldalról származó    cikk(részlet)    kommentár    nélküli    bemásolása.

-    Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos ismétlésnek számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több hozzászólásban, több alkalommal helyez el.

-    Bármelyik hozzászóló valós adatainak közzétételét, kivéve az érintett személy által sajátmagára vonatkozó adatok nyilvánosságra hozását.

-  Törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.

-  Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.

 

Letiltás: a moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról letilthatják. A tiltás lehet részleges vagy teljeskörű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott Felhasználó először sérti meg a jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvekben írtakat, vagy visszaesőként.

 

A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal alkalmazhatják a legsúlyosabb következményt is, illetve „átugorhatnak” közbenső tételeket.

 

Kirívóan durva esetben az adott Felhasználó végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

 

Minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a fórumon már bejegyzett névre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven tesz közzé bejegyzést, vagy próbálja ezt elérni, továbbá, ha valakitörténelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb(jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

 

Szolgáltató vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

 

13.5.    Szellemi tulajdon

 

Más hozzászólásában megjelenő, szellemi tulajdonnak (műnek, alkotásnak, tudományos vagyegyéb szellemi teljesítménynek) tekinthető tartalmakat csak a jogosult (saját tartalmat közzétevő, szerző) előzetes engedélyével szabad felhasználni.

 

13.6.    Felelősség

 

A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának,illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak.

 

A hozzászólásért, bejegyzésért annak írója a felelős, azért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

13.7.    A cikkekre, a hozzászólásokra és a kapcsolatfelvételre vonatkozó egyéb szabályok

 

A webhelyen megjelenő, Szolgáltató által közzétett cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljesegészében és változatlan formában való átvételével történjen. A webhelyen megjelent cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.

 

Mindez azon hozzászólásokra is vonatkozik és alkalmazandó, melyekre a tartalmukra tekintettel e rendelkezések értelmezhetők.

 

13.8.    Ha Felhasználó olyan hozzászólással találkozik, amely megítélése szerint a jelen feltételek szabályait sérti, vagy adatkezelési, esetleg fogyasztóvédelmi szabályokat sért, kérjük, e-mail útján küldjön értesítést az info@technical.hu címre.

 

14. Felhasználói értékelések megjelenítése

 

14.1.    A Google (Google Ireland Ltd.), a Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd.), a Trustindex (Trustindex Kft.), valamint az Árukereső.hu (Online Comparison Shopping Kft.) felületére írt, a Szolgáltató tevékenységére, valamint az általa forgalmazott termékek minőségére vonatkozó szöveges értékelések a webhelyen moderálást követően közzétételre kerülnek.

 

14.2.    A Szolgáltató a Google, a Facebook, a Trustindex, valamint az Árukereső.hu felületére írt vélemények weboldalon történő megjelenítéséhez a Trustindex Kft. rendszerét veszi igénybe.

 

14.3.    A Felhasználó által elküldött értékeléseket a Felhasználó hozzájárulása esetén a Szolgáltató közzéteheti a webhelyen. A Google, a Facebook, a Trustindex, valamint az Árukereső.hu felületére a Szolgáltatóra vonatkozó értékelések automatikusan megjelennek a Trustindex felületén.

 

14.4.    A Szolgáltató nem győződik meg arról, hogy azt valóban olyan személy adta, aki megvásárolta a terméket.

 

14.5.    A webhelyen közzétett értékelések a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg.

 

14.6.    Felhasználó értékelései Szolgáltató általi közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az értékelő neve, illetve nickneve látható, az általa értékelésébenközétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat.

 

Felhasználó más személy személyes adatait nem adhatja meg az értékelésében. Amennyiben mégis ezt teszi, Szolgáltató nem teszi közzé az értékelés azon részét, illetve törli azokat az adatokat, melyek a harmadik személyre vonatkoznak. Ha enélkül is értelmezhető az értékelés, akkor a harmadik személyre vonatkozó adatok nélkül Szolgáltató közzéteheti azt, amennyiben a hiány nem változtat az értékelés tartalmán.

 

14.7.    Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy szöveges értékelésének elküldése előttalaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit és hogyan fogalmaz meg, elkerülve a saját vagy mások (ideértve a jogi személyeket, szervezeteket is) érdekeinek sérelmét.

 

14.8.    A Szolgáltató szponzorált értékeléseket nem jelenít meg a weboldalon.

 

14.9.    Szolgáltató a Google, a Facebook, a Trustindex, valamint az Árukereső.hu felületén írt értékelések közül a weboldalon nem mindegyiket teszi közzé.

 

14.10. A beérkező értékelések közül a Szolgáltató egyenlő arányban jelenít meg a webhelyen különböző pozitív és negatív értékeléseket.

 

14.11. Szolgáltató a már közzétett értékeléseket utólag nem szerkeszti, illetve részlegesen sem törli; az értékelések közzététele esetén azokat változatlan formában jeleníti meg a weboldalon.

 

14.12. Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól az értékelésének törlését.

 

14.13. Az egyes termékeknél megjelenített értékelések átlagpontszámát a termékre leadott értékelések pontszámainak összegét az értékelések darabszámával elosztva állapítja meg a Szolgáltató.

 

14.14. Más értékelésében megjelenő, szellemi tulajdonnak (műnek, alkotásnak, tudományos vagy egyébszellemi teljesítménynek) tekinthető tartalmakat csak a jogosult (saját tartalmat közzétevő; szerző) előzetes engedélyével szabad felhasználni.

 

14.15. A közérdeket, közízlést, illetve másokat sértő, de különösen a törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, obszcén, vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos, másokat sértő, kiskorúakat sértő vagy veszélyeztető bejegyzéseket a Szolgáltató nem jeleníti meg a weboldalon.

 

 

15.    Felelősség kizárása

 

15.1.    A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárjafelelősségét az ebből eredő károkért.

 

15.2.    Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen olyan célra, melyet a szerződés megkötéséig Felhasználó nem egyeztetett le a Szolgáltatóval, illetveegyeztetés során a Szolgáltató nem

 

erősítette meg az alkalmasságát. A termék leírásában és útmutatójában írtak irányadók afelhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

15.3.    Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásábólerednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

15.4.    Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

 

15.5.    Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

 

15.6.    A webhelyen található külső hivatkozások követésével elért tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

16.    Egyéb rendelkezések

 

16.1.    Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett   jogi   nyilatkozatban,   jelen   ÁSZF-ben   és   további   tájékoztató dokumentumokban érheti el.

 

 

16.2.    Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

 

 

17.  Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" és a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást.

 

 

 

18.  Szerződési feltételek módosítása

 

18.1.    Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetesbejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

 

18.2.    Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

 

 

19.  Alkalmazandó jog

 

19.1.    Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:

 

-      AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  (EU)  2018/302

RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és amegkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

-  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

-  a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

-  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

-  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

 

-  a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet,

-    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

-   a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet,

-  a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

-  és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

 

20.  Panasz, jogérvényesítés

 

20.1.    Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

KLFD Kft.

Cím: Magyarország, 2143, Kistarcsa Malom utca 9/C. Telefonszám: +36 70 532 7777, +36 70 541 5555

E-mail cím: info@rockgarden.hu

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

 

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesenközölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikusúton

 

közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

 

A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni.

 

A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

-  a Felhasználó neve, lakcíme,

-  a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

-   a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

-      a   Szolgáltató   nyilatkozata    a   Felhasználó   panaszával   kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

-   a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,

-  a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

-   telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét,telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kellterjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Felhasználó a következő szervekhez fordulhat.

 

20.2.    Békéltető testülethez fordulás lehetősége

 

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződésmegkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

 

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület illetékes.   A   békéltető   testületek   elérhetőségei   megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

 

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

által működtetett Budapesti Békéltető Testület

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111. Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefon: +36 1 488 2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Webhely: https://bekeltet.bkik.hu/

 

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

 

Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni.

 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége eseténpedig az

 

ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

 

20.3.    Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

 

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

 

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

 

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

 

20.4.    Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, mintfogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. Postacím: 1051 Budapest,Sas u. 19. III. em. Telefon: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

 

Webhely:                 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

 

20.5.    Jogérvényesítés bírósági úton

 

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitáskérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a pertárgy értékétől függően a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon illetve törvényszéken, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Pesti Központi Kerületi Bíróságon vagy a Fővárosi Törvényszéken is megindíthatja a pert.

20.6.    Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés

 

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint  Szolgáltatónál,  valamint  bíróság  előtt  gyakorolhatja,  továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/

 

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint

- az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

2022. július 25.

 

KLFD Kft.